Apsauga nuo ugnies

Tinkama produkcija apsaugai nuo ugnies

Cemento ir pjuvenų plokštės CETRIS® pagal atsparumo ugniai savybes priskiriamos klasei A2, o pagal papildomą klasifikaciją – klasėms s1 (dūmų susidarymas) ir d0 (atvira liepsna degančios dalelės), taigi bendroji reakcijos į ugnį klasifikacija A2-s1,d0 (nedegios). Dėl šios savybės plokštės CETRIS® yra medžiagai, puikiai tinkanti apsaugoti pastato struktūras nuo ugnies, taip pat statant nurodyto atsparumo ugniai konstrukcijas. Atsparumas ugniai yra ypatinga ir apibrėžta pastato struktūrų savybė. Ji išreiškiama laiku (minutėmis) – tai laikas, kurį vertinamos struktūros gali atsilaikyti prieš įprastą ugnį, t. y. gaisrą, kilusį tiksliai nurodytomis sąlygomis. Atsparumo ugniai klasifikavimas atliekamas remiantis bandymais, įskaitant tiesioginio bandymo sąlygas, arba remiantis išplėstiniais tyrimais (skaičiavimais, ekstrapoliacija ir pan.), kuriuos atlieka patvirtintas asmuo, išduodantis atsparumo ugniai klasifikacijos liudijimą. Atsparumas ugniai klasifikuojamas pagal pagrindinę skalę: 15, 30, 45, 60, 90, 120 ir 180 minučių. Atskirų ribinių sąlygų atsparumo ugniai vertės nustatomos taip:

R – apkrova ir stabilumas
E – vientisumas
I – izoliacinės nešildomų paviršių

Savybės (ribinė temperatūra)
W – ribinis karščio srovės tankis iš nešildomos pusės
S – degimo produktų laidumas

Kiekvienai konstrukcijai pagal atitinkamus projektų standartus nustatomos lemiamos ribinės sąlygos, tada pasirenkamos tinkamos struktūros.
Konstrukcija, atitinkanti trijų pagrindinių sąlygų, t. y. stabilumo (R), vientisumo (E) ir izoliacinių savybių (I) reikalavimus, pagal atsparumą klasifikuojama kaip REI. Šie reikalavimai pirmiausia taikomi atraminėms priešgaisrinėms skiriamosioms konstrukcijoms, t. y. sienoms ir luboms (pertvaroms).
Neatraminės priešgaisrinės skiriamosios pertvaros (vidinės pertvaros, pakabinamos lubos) turi atitikti tik dviejų ribinių sąlygų atsparumo ugniai reikalavimus – vientisumo (E) ir izoliacinių savybių (I). Tokios konstrukcijos atsparumas yra EI.
Atraminių sijų elementams (sijoms, kolonoms) taikomas tik atramos ir stabilumo savybės R.
Nuo ugnies apsaugančios perdangos, kurioms keliami vientisumo (E) ir izoliacinių savybių (I) reikalavimai, anksčiau žymėtos PB, pagal standartą CSN 730810 žymimos kaip EI tipo perdangos; perdangos, anksčiau žymėtos kaip PO, t. y. tos, kurioms keliami vientisumo (E) ir ribinio šilumos srauto tankio (karščio išskyrimo W) reikalavimai, žymimos kaip EW tipo perdangos.