Svarbu!

Dėmesio, visi šioje svetainėje deklaruojami techniniai duomenys, eksploatacinės savybės, apkrovų lentelės ir plokščių montavimo ypatumai yra pateikiami atsižvelgiant tik į CETRIS plokščių pamintojo CIDEM Hranice a. s. Division CETRIS pateikiamus duomenis, sertifikavimus ir skaičiavimus bei tinka tik CETRIS plokštėms, kurios yra ženklintos gamintojo ženklu.